Cài đặt Google Ads (1 lần)

1.200.000 

Bước 1
🌎 Cài đặt Google Tag Manager
🌎 Cài đặt Google Analytic
🌎 Cài đặt Google Search Console
🌎 Cài đặt công cụ Chat online, Form
🌎 Cài đặt nút Call, Zalo,… đo chuyển đổi
Bước 2
🌎 Cài đặt chiến dịch tìm kiếm
🌎 Cài đặt chiến dịch bám đuổi
🌎 Phân tích từ khoá, từ khoá phủ định
Bước 3
🌎 Cài đặt đo chuyển đổi quảng cáo
🌎 Kiểm tra chuyển đổi đã xác minh chưa?
Bước 4
🌎 Cài đặt chiến dịch bám đổi
🌎 Kết nối Google Ads với Google Analytic
🌎 Tạo chiến dịch quảng cáo
🌎 Phủ định đối tượng App